Fotod on kasutusel valdajate loal ning pärinevad Eesti Filmi Andmebaasist. "Siin me oleme" foto: Enn Putnik. "Mandariinid" ja "Risttuules" fotod: Allfilm

 

UUDISED

HÕIMUPÄEVADE FILMIPROGRAMM FILMIÕHTU KINOMAJAS 16.10 kell 18

Eesti juubeliaasta puhul saab hõimupäevade filmiprogrammis näha  Lennart Meri ja teiste Eesti filmiloojate soome-ugri rahvastest vändatud  dokumentaalfilmide klassikat. Ühtlasi tähistame legendaarse filmimehe Enn Säde 80. sünnipäeva.

TOORUMI POJAD

Eesti, 1989
Režissöör Lennart Meri, kaasrežissöör Enn Säde
Eesti keeles, ingliskeelsete subtiitritega
59 min

Lennart Meri dokumentaalfilm toob vaatajani iidse hantide karupeierituaali, mis on jäädvustatud 1980. aastate keskel Lääne-Siberis Handi-Mansimaal Obi lisajõe Agani kaldal. Hantide mütoloogia kohaselt on karu nende hõimu esiisa ja ülijumala Toremi poeg. Karu tapmist võrdsustavad kütid esiisa tapmisega ja selle veretöö lunastamiseks korraldataksegi laulude ja tantsudega pidulikud peied, mis kestavad päikesetõusust loojanguni neli-viis päeva järjest.

LIIVLASTE LOOD

Eesti, 1991
Režissöör: Enn Säde
Eesti keeles, ingliskeelsete subtiitritega
30 min

Liivlased on üks väiksemaid tänapäevani säilinud soome-ugri rahvastest. Nad on eestlaste lähemaid sugulasrahvaid ja liivi keel on eesti keelega sarnasemaid keeli. Liivi keele oskajaid vaid paarkümmend ja nendegi jaoks pole liivi keel emakeel. Lennart Meri soome-ugri filmientüklopeedia viimane film on üles võetud aastatel 1988 ja 1990 Läti Vabariigis, Kura poolsaare liivi külades ning Riias, kasutatud on ka  arhiivmaterjali aastast 1940. Selles räägivad oma rahva lugu liivi keeles vähesed tollal seda keelt veel emakeelena kõnelevad inimesed. 

Filmiõhtul ajame juttu Lennart Meri filmide helirežisööri ja kaasautori Enn Sädega – peatselt 80. sünnipäeva tähistava filmimehega, kes mäletab filmivõtete aegseid juhtumisi hämmastamapaneva detailsusega.

LINDA ARONSONI MEISTRIKLASS (inglise keeles) BFMis

12.-13. oktoober 2018 kell 10-17

Kui 1990ndatel ja 2000ndate alguses tegid stsenaristikaõpetuses endiselt ilma kolmeaktilise struktuuri gurud, siis viimasel kümnendil on väga teravalt kerkinud esile vajadus uut tüüpi teooriate ja väljaõppe järele. Stuudiod, levitajad, televisioonid, aga esmajärjekorras publik on hakanud ootama hoopis keerukama ülesehitusega lugusid ning uue ajastu looõpetuse juhtivaks eksperdiks maailmas on tõusnud LINDA ARONSON - stsenarist, toimetaja ja filmiteoreetik. Linda Aronson on analüüsinud sadu ebakonventsionaalseid filme ning koostanud esimesena maailmas tugeva raamistiku ning põhjaliku juhendi sellist tüüpi stsenaariumi kirjutamiseks, mille jaoks lineaarne kolmeaktiline struktuur jääb piiravaks või ebapiisavaks.  

Ta toob oma õpetuses välja kuus mittelineaarset/multinarratiivset stsenaariumivormi: Flashback, TandemSequentialMultiple ProtagonistDouble Journey ja Fractured Tandem. Ta on loonud mustrid, kuidas iga vorm jagab, lõhestab, paljundab või kärbib stsenaariumi ülesehitust ning kuidas see suhtestub mh ka kolmeaktilise struktuuriga. Ta on loonud kõigile kuuele vormile praktilised juhtnöörid ning kasutab näidetena ligi 80 mängufilmi, mille nimekiri pidevalt vaheldub. Oma õpetuses puudutab ta ka telesarjade stsenaristikat ning tema teooriaid kasutavad uue generatsiooni videomängude stsenaristid.  

Linda Aronson on avaldanud mitmeid ülimenukaid stsenaristikaraamatuid („The 21st Century Screenplay“, „Screenwriting Updated: New and Conventional Ways of Writing for the Screen“, „Television Writing: The Ground Rules of writing sitcom, serials and series“ jt) ning tema meistriklassid on oodatud terves maailmas.

Tallinna meistriklass on mõeldud stsenaristidele, kirjanikele, režissööridele, produtsentidele, mängude loojatele, monteerijatele, teatridramaturgidele- ja lavastajatele, kriitikutele ning edasijõudnud filmi- ja teatritudengitele.

Kursuse hind:

 Osalustasu 250 eurot + km                                                     Kinoliidu liikmele 200 eurot + km                                          tudengid 75 eurot + km

Registreerumine: katrin.kuusik@tlu.ee, Märgusõna: Linda Aronson

Koolitust rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond loomemajanduse arenduskeskuse Creative Gate projekti raames

Toetajad: Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond, BFM/Tallinna Ülikool, Eesti Kinoliit.

LINDA ARONSON`S SCREENWRITING MASTER CLASS

Masters of the three-act structure ruled the world of scriptwriting in the 1990s and early 2000s, but the last decade has seen a rising demand for new types of theories and practice. Studios, distributors, televisions, and especially the audience, expect to see stories with a much more complicated structure. In this new age, the leading expert in story-telling is LINDA ARONSON – a scriptwriter, editor and film theorist. Linda has analysed hundreds of unconventional movies and she is the first in the world to have developed a distinct framework and a thorough guide for writing a script that goes beyond the boundaries of the three-act structure.

In her teachings, she distinguishes between six non-linear/parallel narrative forms of script: Flashback, Tandem, Sequential, Multiple Protagonist, Double Journey and Fractured Tandem. She has created patterns that show how each form divides, splits, multiplies or cuts down the structure of the script and how these methods interact with the three-act structure. She has developed practical guidelines for all six forms and uses an ever-changing list of nearly 80 movies as examples. In her work she also touches upon scriptwriting for TV shows and her theories are used by video games scriptwriters of the new generation.

Linda Aronson has published many extremely successful books on scriptwriting (The 21st Century Screenplay, Screenwriting Updated: New and Conventional Ways of Writing for the Screen, Television Writing: The Ground Rules of Writing Sitcoms, Serials and Series, and others) and her master classes are anticipated all over the world.

The Tallinn master class is aimed at scriptwriters, writers, game developers, film directors, producers, editors, playwrights and stage directors, critics and the more advanced film and theatre students.

Price:

 250 € + VAT                                                                           Members of The Estonian Filmmakers Union 200 € + VAT   students 75 € + VAT

More information and registration: katrin.kuusik@tlu.ee, Keyword: Linda Aronson

The training is funded by the European Regional Development Fund through the Creative Gate project.

Supporters: European Regional Development Fund, BFM/ Tallinn University, Estonian Filmmakers Union.


ROBERT MARCHANDI CHARACTER BASED IMPROVISATION TÖÖTUBA TAAS SEPTEMBRIS TALLINNAS

Pärast kahte edukat töötuba Tallinnas novembris 2017 ja veebruaris 2018, tuleb režissöör Robert Marchand taas Eestisse. 
Seekord toimub CBI töötuba Tallinnas  21.- 25. septembril 2018.
Registreerimine on alanud!

Kui soovid end töötuppa registreerida, palun saada meile hiljemalt 19. augustiks 2018 oma CV ingise keeles, foto ja lühike selgitus (ka inglise keeles), kus kirjeldad, miks soovid töötoas osaleda. 

E-mail: cbitallinn@gmail.com 
Kontakt: Katrin Maimik (t: +37256502721)
Töötoa hind: 650 EUR (sisaldab käibemaksu).
Varajane registreerumine (enne 31. maid 2018) 600 EUR (sisaldab käibemaksu).

Töötuba on inglise ja eesti keeles.

Tutvustuseks:
Character Based Improvisation töötuba / eesti ja inglise keeles
Juhendaja: Robert Marchand

Intensiivne töötuba professionaalsetele näitlejatele, režissööridele ja stsenaristidele. Töötuba keskendub tegelaskuju-kesksele improvisatsiooni protsessile (Character Based Improvisation Process - CBI), mis põhineb “elatud reaalsusel”. CBI uurib tegelaskuju emotsionaalset ja psühholoogilist seisundit läbi mitmete erinevate olukordade. Selle protsessi looja ning tuntuim kasutaja on briti režissöör Mike Leigh (“Naked”, “Happy Go Lucky”, “Secrets and Lies”). CBI aitab luua detailseid, kompleksseid ja ehedaid tegelaskujusid. Meetodit saab edukalt kasutada üksikisiku- ja grupistseenides, töötamisel valmis stsenaariumitega ning ka improviseeritud draamas.

> Näitlejad saavad suurepärased tööriistad, et anda sügavust ja komplekssust oma esitusele ning läheneda tekstidele ja stsenaariumitele uudse nurga alt. CBI meetod on ka väga hea abimees tegelaskuju ettevalmistamisel castinguks.

> Režissöörid ja stsenaristid õpivad seda protsessi kasutades lähenema stsenaariumi arendamisele tegelaskuju keskselt ning kasutama “ootamatuid olukordi” kui dramaatilist abivahendit. CBI aitab režissööridel mõista, mida teeb näitleja ning arendada lugu vastavalt sellele.

Robert Marchand on enam kui 25-aastase kogemusega auhinnatud Austraalia filmirežissöör ja õppejõud. Ta on saanud arvukaid auhindu, sh neli Austraalia Filmiinstituudi auhinda. Marchand on Austraalia juhtiv CBI ekspert. 1993. aastal alustas ta CBI protsessi õpetamist Austraalia Riiklikus Filmi- ja Televisiooniakadeemias. Ta on juhendanud enam kui 100 CBI töötuba näitlejatele, režissööridele ja autoritele Austraalias, Uus-Meremaal, Vietnamis ja Euroopas.

Töötoast lähemalt

CBI töötoas saab osaleda maksimaalselt 10 näitlejat ja 5 režissööri. Tänu sellele saab Robert pühendada individuaalset tähelepanu igale osalejale. Enne töötoa algust arutab Robert iga näitlejaga läbi, millise tegelaskuju näitleja luua võiks või kuidas juba olemasolevat tegelaskuju põhjalikumalt välja arendada.

Esimesel päeval antakse ülevaade CBI protsessist tervikuna, arutatakse peamisi reegleid tegelaskuju loomise juures ning näitejad alustavad tööd oma tegelaskujude väljaarendamisega. Teine päev algab baas-improvisatsioonidega, mis ehitavad tugeva vundamendi järgmisteks päevadeks. Detailselt uuritakse tegelaskuju tausta ja tähtsaid inimsuhteid. Kolmandal ja neljandal päeval veedavad näitlejad juba palju pikemat aega “karakteris”, tundes seda, kuidas nende tegelaskuju võtab vastu väljakutseid, saab hakkama moraalsete dilemmade, traumade ja teiste eluliste kogemustega. Viimasel töötoa päeval juhitakse need arengud dramaatilise kõrgpunktini. Sellele järgneb töötoa kogemuste kokkuvõte ja tagasiside.


cbiactorworkshops.com
facebook.com/CBIBerlin
 
 
 

ÕNNITLEME sünnipäeval!

 


OKTOOBER 2018

 

Tõnu Talivee    04.10.1951

Maria Kljukina 04.10.1986

Nikolai Šarubin  05.10.1947

Gerli Nõmm 05.10.1985

Tõnu Aru 07.10.1935

Indrek Soe 07.10.1983

Getter Vahar 07.10.1989

Arvo Vilu   09.10.1942

Margit Keerdo  12.10.1978

Jüri Lina 13.10.1949 

Jaan Tootsen 14.10.1975

Arlin Saan                       14.10.1985

Jaan Rääts       15.10.1932

Agnia Dorovatovskaja 16.10.1927  

Irene Lään 17.10.1940

Jüri Muttika 18.10.1977

Kristy Hritjuk 19.10.1972

Vladimir Voronov  22.10.1957

Tõnis Tuuga 22.10.1988

Mati Põldre   23.10.1936

Tarvo Schmeimann 23.10.1986

Helve Isok                24.10.1925

Ly Pulk   26.10.1950

Siiri Timmerman 26.10.1972

Marju Lepp   27.10.1961

Mirjam Jegorov 27.10.1990

Triin Sinissaar 27.10.1975

Laura Liina Raud            27.10.1994

Liis Nimik 30.10.1979

Peeter Vihma 30.10.1980

Eve Ester 31.10.1959

Ivo Felt 31.10.1968          50