EKL juhatuse koosolekud

 

2017

 

17.05.2017 -  Päevakorras Kultuuriministeeriumist saadetud uue võlanõudega tutvumine ja edasised sammud.

04.05.2017 - Päevakorras Üldkogu kokkukutsumine ja Erialaühendused: projektijuht Heli Luik tutvutab siiani tehtud tööd ja tulevikuplaane.

12.04.2017 - Erakorraline koosolek. Päevakorras: Kinoliidu võlg ja Kultuuriministeeriumi kantseriga kohtumine.

22.03.2017 - Päevakorras: 1) Projektijuhi kaasamine aastaks erialaühenduste ellukutsumiseks. 2) Loometoetuste- ja stipendiumitaotluste

                       pangakontode eraldamine EKL-i põhikontost. 3) Travel Dreamsi lepingu lõpetamine. Kontoriruumide üürileandmine ja kolimine

                       väiksemale pinnale. Projektijuht  "Kinoliit 55" sünnipäeva-aasta üriusteks. 

9.02.2017 -   Päevakorras erialaühenduste loomine. Kutsutud on jurist kes vastab ühenduste loomisega seotud juriidilistele küsimustele.

26.01.2017 - "Eesti Kinoliit 55" sünnipäeva-aasta visioonikoosolek: projektijuhtide kaasamine: "Kaadritagune elu" fotonäituse korraldamine,

                       Kirjanike-ja Kinoliidu koostööprojekt: Linda Aronsoni meistriklassi korraldamine Eestis. Uue projektori paigaldamine, Priit Pärna

                       retrospektiiv "FilmiTeisipäevade" raames. Tallinn Film Wonderlandi tutvustav koosolek Kinomajas. Erialaühendused.

                       Lasteürituste korraldamine Kinomajas.


2016

 

27.12.2016 - Päevakorras Kinoliidu sünnipäeva-aasta tähistamine. Kinoliidu tegevusaruanne. Seniste rendilepingute (EFI, Sinilid,

                     TravelDreams) kaasajastamine. Erialaühenduste loomine. Maja eraldamine (FilmiTeisipäevade teemad). Kulude

                     tagasimaksegraafik Kultuuriministeeriumile. Vana projektori väljavahetamine. Kultuuriaasta preemia kanditaadite esitamine.

9.12.2016 -  Erialaühenduste vahekoosolek.

29.11.2016 - Päevakorras loometoetuste/stipendiumide läbivaatamine. Jõulupeo korraldamine koos EFI-ga. BFM-iga koostöös Erasmus+

                     projekt (seoses erialaühende loomisega). Autoriõiguste muutmise seadus. Ravikindlustus vabakutselistele loovisikutele?

31.10.2016-  Päevakorras Eesti Loomemajanduse ekspordi teema. Erialaliitude kokkusaamise kuupäeva. Sekretär-projektijuht Heli ülevaade

                    + edasine areng. Tegevjuht uurib haldusteenuse hinnapakkumisi. Jätkuv puudujääk eelarves ja halduskulude katmine,

                     hoolduskulude optimeerimine. Lisavahendite leidmine Kinomaja teise torni tuulelipu eemaldamiseks. Raamatupidamiteenuse

                     vahetamine. Suhtlus Kultuuriministeeriumida seoses tegevtoetustega.