Kinoliit on meistrite liit, mis ühendab professionaalseid filmitegijaid ning tegutseb eesmärgiga edendada Eesti filmikunsti, säilitada ja arendada professionaalset filmiloomet ning arendada üldist filmikultuuri.

    Kinoliidu ülesanded on

 1. Loovisikute ja loomeliitude seaduse järgimine ja teostamine. Seadus jõustus 01.jaanuaril 2005., tegevustele viitab seaduse punkt 15 (1-5).

 2. Seaduseloomes osalemine
  Kinoliidu tegevus seaduseloomes toimub läbi EAAL`i, organisatsiooni, mis on loodud Eesti Kinoliidu poolt ja mille juhatus koosneb EKL`i juhatuse ja Kinoliidu liikmetest, EAÜ liikmest ja juristist. 

 3. Liikmete õiguste kaitse
  Eesti Kinoliit kaitseb läbi EAAL`i oma liikmete õigusi saada nende loomingu õigusliku kasutamise eest tasu. Loovisikut puudutavatest seadustest reguleerivad kõige enam loometegevust ja selle eest väärilise tasu saamist autoriõiguse-  ja ringhäälinguseadus. 

     Kinoliit on: 

 1. Partner
  Kinoliit on avatud ja heatahtlik partner kujundamaks võrdväärsetel alustel koos Kultuuriministeeriumi, Eesti Filmi Instituudi, Kultuurkapitali ja kõigi filmiloomes ja levis tegutsevate organisatsioonidega Eesti filmimaastikku.
 2. Teavitaja
  Kinoliit kogub ja talletab oma liikmete loomingu infobaasi ning hoolitseb liikmete kohta loomeinfo jagamise eest huvitatutele (festivalid, filmitootjad, tellijad, rahastajad, otsustajad jne). Teavitab avalikkust liikmete saavutustest ja filmielu sündmustest kodu- ja välismaal.
 3. Harija ja propageerija
  Kinoliit on filmikoolituskeskus – tegevus noortega, filmitöötoad, klubiline tegevus, õpetajate ja juhendajate koolitamine, õppematerjalide koostamise korraldamine, väärtfilmide linastamine, väärtfilmidest videoteegi loomine. Eesti filmi tutvustamine muukeelsele elanikkonnale. Läbi nende tegevuste kasvatab uut järelkasvu eesti filmitegijatele.
 4. Suhete looja ja hoidja
  Loob suhteid filmitegijate, -huviliste, -koolitajate, seaduseandjate, kohaliku omavalitsuse ja ettevõtjatega. Arthouse kino mõttelaadil põhinev klubitegevus. Osaleb filmi- ja kultuurielu kodumaistes ja rahvusvahelistes protsessides Eesti, EL ja muu maailma mõõtmes (FERA, Coalition for Cultural Diversity, koolitused, seminarid, festivalid, konkursid).
 5. Nõustaja
  Professionaalid nõustavad vajadusel: kultuuriametnikke filmialaste otsuste väljatöötamisel ja rakendamisel, liidu liikmeid nende erialasesse tegevusse puutuvates küsimustes ning audiovisuaalteoste tellijaid, jagades teavet professionaalsete filmitegijate kohta.
 6. Uute mõtete genereerija
  Uued tegevussuunad, filmitegevuse rahastusvõimalused, seadusloome algatused jne.
 7. Ajaloo kandja
  Tunnustatud filmimeistrite loomingu ja mälestuse säilitamise ja edasiandmise eest hoolitsemine. 
 8. Kinoliidu omandi haldaja
  korrashoid, majandamine ja arendamine.