Loovisik kohustub peale stipendiumi väljamaksmist hiljemalt kalendriaasta lõpuks esitama Loomeliidule kirjaliku aruande stipendiumi kasutamise kohta. Aruande esitamata jätmisel järgnevaid stipendiume ei eraldata.

Eesti Kinoliidu sihtotstarbelise stipendiumi kasutamise aruande vormi saab alla laadida SIIT